شبهه

فقر و باورهای دینی و مذهبی، به نوعی برادران یکدیگر هستند. به عبارتی هر قدر جامعه‌ای بیشتر درگیر غم نان باشد، اعتقاد به ماوراءالطبیعه و دستی که از غیب خواهد آمد و زندگی را گلستان خواهد کرد بیشتر می‌شود. برتراند راسل در جایی می‌گویید تضمین می‌دهم که اگر مردم جهان شاد بوده و از لحاظ مادی و اجتماعی در رفاه باشند، مذهب از جهان رخت بر خواهد بست. مصداق این ادعا را به کرات در سطح جامعه ایران می‌توان دید. به طور مثال شما به ندرت شعارهای مذهبی مانند: "یا سید الشهدا" و "شاید این جمعه بیاید" و "بیمه ابوالفضل" را بر روی ماشین‌های لوکسِ متعلق به اقشار فرادست و مرفه می‌بینید، اما در عوض تا دلتان بخواهد از این دست شعارها و مضامین و جملاتِ مذهبی - دینی بر روی اتومبیل‌های اقشار فرودست و نیازمند دیده می‌شود. زمانی که اقشار فرودست جامعه تفاوت و فاصله طبقاتی فاحش میان خود و ثروتمندان را می‌بینند، نا امید از داشتن یک زندگی مادی مطلوب، چشم به آسمان‌ها می‌دوزند و رفاه خویش را در دنیایی دیگر جستجو می‌کنند

 

نقد

اولا ؛فقر و باورهای دینی لازم و ملزوم یکدیگر نیستند بلکه برعکس،بر اساس آموزه های دینی هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر می رود!همچنان که

منبع : صیحه بر شبهه |تلازم فقر و باورهای مذهبی از توهم تا واقعیت!
برچسب ها : دینی ,اقشار ,مذهبی ,باورهای ,اقشار فرودست ,باورهای دینی